Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιδοτούμενων αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση τους με στόχο την άμεση διεκπεραίωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων και τις οδηγίες της κάθε διαχειριστικής αρχής.

Η υπηρεσία των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στην :

  • Σύνταξη & Υπαγωγή αναπτυξιακών έργων και προτάσεων προς χρηματοδότηση (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.α.)
  • Διαχείριση αναπτυξιακών Έργων